row2k results:
Collegiate Men & Women: Oregon State at Washington
April 30, 2005; Seattle WA

Thanks to row2k.

Results
Women's Varsity Eight -- 
1, UW 6:31.5. 
2, OSU 6:42.0

Men's Varsity Eight -- 
1, UW 5:43.0. 
2, OSU 5:46.0.

Women's Junior Varsity Eight -- 
1, UW 6:36.01. 
2, OSU 6:37.14. 
3, UW "B" 7:01.7.

Men's Junior Varsity Eight -- 
1, UW 5:42.8. 
2, OSU 5:52.5.

Women's Varsity Four -- 
1, UW 7:18.0. 
2, OSU 7:36.3.

Men's Varsity Four -- 
1, UW "B" 6:34.7. 
2, UW 6:36.8.

Women's Novice Eight -- 
1, UW 6:42.3. 
2, OSU 6:44.9

Men's Freshman Eight -- 
1, UW 5:58.5. 
2, OSU 6:07.8.

Women's Second Novice Eight -- 
1, UW 6:55.0. 
2, OSU 7:15.9. 
3, UW "B" 7:17.8.

Men's Second Freshman Eight -- 
1, UW 6:11.6. 
2, OSU 6:17.7.

Women's Novice Four -- 
1, UW 8:02.3. 
2, OSU 8:19.3.

Copyright © 1997 - 2022, row2k media